Španělské velikonoce

karnevaly i kajícníci

Většina Španělů jsou katolíci a jakkoliv církev už nemá na běžný život lidí tak výrazný vliv jako v historii, Velikonoce jsou ve Španělsku stále největším svátkem v roce.

Patří se připomenout, že okem středoevropana je Španělsko jedna země, pokud se ale podíváme blíže, najdeme mnoho rozličných kultur i zvyklostí od Katalánska, před Baskicko, podle našeho názoru "nejšpanělětější" jih až po Kanárské ostrovy.

Téma Velikonoc je stejné, jako jinde na světě - zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale oslavy mají různé formy. Zejména Kanárské ostrovy jsou dějištěm divokých karnevalů se spoustou spoře oděných krásných žen, naproti tomu sever Španělska, zejména Katalánsko slaví v poněkud serióznějším až tragickém duchu.

Stejně jako je u nás masopust oslavou končící zimy, oslavují španělé toto obdbobí zpěvem, převleky, alegorickými vozy, tancem a divokými se spoustou dobrého jídla i pití. Počítejte s tím, že pokud pojedete do Španělska v tomto období, v noci se moc nevyspíte, ale stojí to za to! A zatímco v Čechách symbolizuje konec zimy pochování basy, tak ve Španělsku pochovávají sardinku. Tedy její atrapu pochopitelně v nadživotní velikosti.

Oslavy trvají zpravidla celý týden a proto se ve Španělsku spíše než s názvem Velikonoce setkáte s termínem Svatý týden (Semana Santa).

Během celého tohoto týdne prochází ulicemi měst procesí kajícníků. Jejich největší část tvoří tzv. Nazaretští, často kráčejí ulicemi bosi, aby zdůraznili své pokání. Poznáte je podle barvených vysokých kápí, které nosí na hlavě. Tento zvyk má původ v dobách inkvizice, kdy nošení kápě bylo formou trestu hříšníka. Za tmy působí tato procesí magicky až strašidelně. V procesí pak bývají i další postavy - nosiči oltářů často obrovských a krásně zdobených a spousty biblických postav. Jednotlivé čtvrti měst pak soutěží o největší a nejkrásnější oltář.

Na jídelníčku jsou vesměs lehká jídla, ryby, luštěniny či zelenina a také spousta spousta sladkostí, připomeňme třeba postní koblížky (buňuelos de cuaresma) nebo marcipánové kosti světce (huesos de santo).